SYYSKOKOUS 2022

Aika: 25.11.2022 klo 18:30 alkaen
Paikka: Salpausselän koulu, Lahti

Esityslista
1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa
kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun
suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet.

7. Valitaan seuraavaksi toimikaudeksi yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa sekä heille
varatoiminnantarkastajat

8. Muut asiat

9. Kokouksen päätös